QRMobile OK

Automatyka

Hydraulika przemysłowa

Hydraulika Rexroth to najnowsze rozwiązania z zakresu zastosowań w przemyśle i w technice mobilnej. Hydraulika przemysłowa firmy Bosch Rexroth to przede wszystkim najlepsza na rynku jakość oferowanych produktów. Oferta w tym zakresie jest niezwykle bogata. Od wielu lat niezmiennie dopasowujemy ją do zapotrzebowania klientów. Mając świadomość, iż ponad pół wieku temu systemy i układy hydrauliczne zdominowały przemysł ciężki oraz znajdują wciąż nowe zastosowania w fabrykach, chcemy Państwu umożliwić stosowanie coraz nowszych rozwiązań.

  • Pompy hydrauliczne
  • Silniki hydrauliczne
  • Cylindry hydrauliczne
  • Zawory hydrauliczne
  • Rozdzielacze
  • Filtry
  • Akumulatory hydrauliczne i ich osprzęt
  • Agregaty hydrauliczne i ich osprzęt
  • Bloki, płyty sterownicze

Aktualności

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 7.07.2014 Organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych: „Opiekun osoby starszej” oraz „Opiekunka dziecięca domowa” zakończonych certyfikacją w standardzie Vocational Competence Certificate (VCC) w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W wyniku oceny nadesłanych ofert Komisja wybrała następujących Wykonawców do realizacji na: Szkolenie „Opiekun osoby starszej” - Syntea S.A., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin Szkolenie „Opiekunka dziecięca domowa” - Syntea S.A., ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Zapytanie ofertowe nr 3/2014

W związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje–lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym firma T-Matic Grupa Computer Plus - poszukuje Wykonawców zdolnych do realizacji określonych usług.