Menu szybkiego dostępu

T-Matic Grupa Computer Plus. Powrót na stronę główną

Wpisz szukane hasło

Przetłumaczone przez BING

Baza Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw potrzebom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zapraszamy do skorzystania z oferty wysokiej jakości szkoleń w naszej firmie.

Jako instytucja wpisana do Bazy Usług Rozwojowych posiadamy w swojej ofercie szkolenia na które istnieje możliwość otrzymania dofinansowania w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim Przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe (np. szkolenia oraz kursy) wpisane do Bazy Usług Rozwojowych uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników. Program został wprowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - pomocy de minimis.

Dofinansowaniem objęte są wszystkie szkolenia z naszej oferty (pełny wykaz szkoleń znajduje się pod adresem www.computerplus.com.pl/szkolenia/oferta-szkolen).

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:
od 29.05.2017 r. od godz. 7:30 do 30.06.2017 r. do godz. 15:30.

Nabór dotyczy:

  • mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział (lub inną, prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracowników.

Możliwe poziomy dofinansowania:

  • dla pojedynczej usługi rozwojowej - dla jednego uczestnika projektu (pracownika):
    • do 5 000 PLN
    • do 80% kosztów usługi rozwojowej
  • na  osobę - do 10 000 PLN
  • na przedsiębiorstwo - do 50 000 PLN

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie w naborze to 1 670 350,00 PLN

W razie pytań odnośnie Rejestru Usług Rozwojowych proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr. tel.:
85 74 89 155
85 74 89 125,
85 74 89 132,
85 74 89 102

oraz e-mailem: szkolenia@computerplus.com.pl

Im wcześniej dostarczą Państwo do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku formularze, tym większa szansa na otrzymanie dofinansowania.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin naboru wraz z załącznikami (komplet dokumentów rekrutacyjnych) jest dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku: http://wupbialystok.praca.gov.pl/ w zakładce PSF.

Załączniki do pobrania