Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Nowoczesny system komputerowego nadzoru Lokalnej Sieci Energetycznej Zakładu Przemysłowego

System powstał aby:

  • zdalnie diagnozować stan sieci energetycznej
  • kontrolować zużycie energii elektrycznej
  • planować zużycie energii w celu uzyskania oszczędności dla zakładu przemysłowego

Ważną funkcją systemu jest monitorowanie i rejestracja mocy szczytowych, których przekraczanie wiąże się dla użytkowników energii elektrycznej z ponoszeniem dodatkowych kosztów.

Stałe monitorowanie, napięć, prądów i mocy obejmuje swoim zakresem zarówno pola rozdzielnicy SN jak i odpływy w rozdzielnicy NN.

Stanowisko komputerowe umożliwia zdalne sterowanie ON /OFF aparaturą łączeniową rozdzielnic SN / NN, resetowanie po awarii aparatury zabezpieczeniowej, kasowanie błędów urządzeń.

Dzięki łączom internetowym możliwy jest zdalny dostęp do systemu poprzez Przeglądarkę Internetową Windows.

Powyższe funkcje są udostępniane zarejestrowanym użytkownikom, na podstawie kontroli ich uprawnień.

System generuje automatyczne raporty czasowe z analizą poboru mocy i zużycia energii dla wskazanych obszarów - odbiorców. Pobierane dane pomiarowe oraz diagnostyczne są gromadzone w bazie danych SQL o stałym i szybkim dostępie. Na ich podstawie mogą być przeprowadzane dalsze analizy.

Raporty są rozsyłane do wskazanych odbiorców drogą e-mail. Informacje o sytuacjach awaryjnych w sieci elektroenergetycznej są przekazywane w formie komunikatów SMS pod wskazane numery telefonów.

System został zbudowany przy współpracy i w oparciu o aparaturę Schneider Electric Polska Sp. z o.o.:

  • sieć komunikacyjną Modbus TCP/IP oraz lokalne segmenty Modbus RTU
  • aparaturę kontrolno-pomiarową SN typu SEPAM S80 / S40
  • aparaturę kontrolno-pomiarową NN typu PM500MG / 710MG / 9C
  • sterowniki PLC TSX Micro, Twido
  • oprogramowanie Citect 7.0