Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

System akwizycji danych i monitorowania

System akwizycji danych i monitorowania danych pomiarowych zbieranych z systemu podgrzewu wody użytkowej wspomaganego dwoma układami kolektorów słonecznych zaprojektowano i wykonano na zamówienie Politechniki Białostockiej. System został zamontowany na dachu Hotelu Asystenta Politechniki Białostockiej.

System powstał w celu:

  •     ciągłego monitorowania pracy instalacji solarnej
  •     zbierania danych procesowych jak i pogodowych
  •     analizy pracy i wydajności elementów systemu pod kątem zmian warunków atmosferycznych
  •     prowadzenia prac badawczo-naukowych
  •     monitorowanie pracy węzła cieplnego
  •     monitorowania zużycia mediów
  •     udostępniania informacji o pracy i efektywności instalacji solarnej mieszkańcom

Opisywany system powstał w oparciu o nowoczesne i profesjonalne urządzenia automatyki przemysłowe marki Siemens, aby niezawodnie zbierać i dostarczać rzetelne dane procesowe wykorzystywane w badaniach naukowych, prowadzonych przez Katedrę Ciepłownictwa na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, nad efektywnością i wykorzystaniem różnych technologii solarnych.

System nieustannie monitoruje cały szereg parametrów pracy instalacji solarnej oraz danych meteorologicznych, archiwizuje je, wstępnie analizuje i według potrzeb udostępnia odbiorcom, do dalszych prac naukowych.

Prócz akwizycji danych, prowadzony jest również ciągły monitoring wizyjny z archiwizacją zapisów wideo, aby umożliwić kontrolę technicznego i rzeczywistego stanu urządzeń oraz warunków ich pracy.

Obsługa systemu, kontrola i pobieranie danych, odbywają się w sposób zdalny przez sieć Internet. Dodatkowo została udostępniona strona WWW, celem prezentowania parametrów pracy instalacji solarnej i jej elementów szerszej grupie odbiorców, w tym jej bezpośrednim użytkownikom, przez zainstalowanie monitora z wizualizacją w hallu główny hotelu.