T-Matic Grupa Computer Plus

Firmy zainteresowane przyjęciem na staże

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektów  współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków Unii Europejskiej, poszukujemy firm zainteresowanych przyjęciem na 3-miesięczne staże uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenie Pracownik magazynowy lub Spawacz metodą TIG i  posiadają kwalifikacje poświadczone odpowiednimi certyfikatami: Urzędu Dozoru (wózki widłowe) lub Książeczkę Spawacza (Instytut Spawalnictwa)

Możliwe jest również skierowanie na jedno z w/w szkoleń, a następnie na staż, wskazanej osoby, której zatrudnienie Państwo rozważacie. Umożliwi to bez ponoszenia kosztów pozyskać na dane stanowisko wykwalifikowanego pracownika.

Stażysta w trakcie stażu będzie otrzymywał wynagrodzenie w pełni pokrywane ze środków unijnych – przez 3 miesiące nie poniosą Państwo żadnych kosztów związanych z pracą stażysty.

Dodatkowo opiekunowi stażu (osobie z Państwa firmy, sprawującej opiekę nad stażystą w trakcie trwania stażu) proponujemy dodatek do wynagrodzenia w kwocie 500 zł brutto za każdy miesiąc opieki nad 1 stażystą.

Warunkiem nawiązania współpracy jest zobowiązanie pracodawcy do późniejszego zatrudnienia stażysty na okres minimum 3 miesięcy: na umowę o pracę na minimum 1/2 etatu lub w oparciu umowę cywilno-prawną (wartość miesięczna umowy nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę, tj. 2000 zł brutto).
Firmy zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie do na adres mailowy: szkolenia@computerplus.com.pl

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr. telefonu: tel. 85 74 89 113, 85 74 89 100