Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż trwa rekrutacja do projektu. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z dostępnymi na stronie, niezbędnymi dokumentami rekrutacyjnymi.

W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu”  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Mazowieckiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMA.10.03.04-14-2129/15-00 zawartej z Instytucją Pośredniczącą – Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych - realizator projektu T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. - ogłasza nabór:

Zapraszamy do składania ofert.

Wybór Ofert: