Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Aktualności / Zapytania ofertowe

Uprzejmie informujemy, iż trwa rekrutacja do projektu.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z dostępnymi na stronie, niezbędnymi dokumentami rekrutacyjnymi.

W związku z realizacją projektu „Od aktywności do zatrudnienia” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPD.02.01.00-20-0169/16 zawartej z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzki Urzędem Pracy w Białymstoku - realizator projektu T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. - ogłasza nabór:

Zapraszamy do składania ofert.

Wybór ofert: