Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Lepszy start

Projekt  „Lepszy Start” był realizowany z działania 1.5 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL 2004-2006 współfinansowany ze środków EFS pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Projekt skierowanym był do osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w województwie podlaskim. Przeszkolono 108 osób.