Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Narzędziownia Comarch ERP XL

Aplikacja pozwalająca na kontrolowanie sprzętu i innych przedmiotów wydanych pracownikom w związku z wykonywaną przez nich pracą. W przypadku zużycia sprzętu umożliwia wygenerowanie  protokołu likwidacji. Z poziomu aplikacji dostępna jest także historia wydań na konkretnego pracownika i aktualnie posiadanych przez niego narzędzi.

Moduł może obsługiwać kilka magazynów niezależnie.

Aplikacja umożliwia:

 • Bieżącą kontrolę wydawanych pracownikom sprzętów i narzędzi
 • Dostęp do raportów historii pobrań narzędzi przez pracownika, jak i historii danego narzędzia
 • Dodanie zgłoszenia serwisowego oraz kontrolę stanu jego realizacji
 • Dostęp do zagregowanych informacji dotyczących konkretnego narzędzia, np. naprawy, stan magazynowy, lista aktualnych użytkowników
 • Ewidencję danych oraz wszelkie informacje o wydaniach znajdują się w systemie ERP
 • Generowanie raportów dotyczące historii wydań, aktualnych zasobów, zapotrzebowania to podstawa do efektywnego i płynnego zarządzania
 • Zoptymalizowanie zakupów towarów w oparciu o zapotrzebowanie,
 • Z poziomu systemu ERP można wygenerować wszelkie niezbędne dla obsługi wydań dokumenty

Korzyści:

 • Lepsze wykorzystanie zasobów - ograniczenie kosztów,
 • Większa kontrola nad wydanymi narzędziami, ograniczenie niekontrolowanych wydań i kosztów,
 • Wyeliminowane zostają błędy powielania informacji lub „ręcznego” przetwarzania danych, a więc także koszty naprawy tych błędów,
 • Pełna informacja o posiadanym przez pracownika sprzęcie

Na życzenie udostępniamy również dokument Narzędziownia - instrukcja użytkownika, który zawiera dokładny opis funkcjonalności modułu Narzędziownia Comarch ERP XL.

Masz pytania? Chcesz poznać więcej szczegółów? Napisz do nas lub skontaktuj się telefonicznie pod numerami (85) 74 89 133 lub (85) 74 89 182.