Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Rekrutacja

Rekrutacja do udziału w projekcie „Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu” jest prowadzona przez Projektodawcę,  zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn.

Rekrutacja  prowadzona jest w  okresie: 01.09.2016 – 30.11.2017 z zachowaniem polityki równych szans i zrównoważonego rozwoju.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, do momentu zebrania 130 Uczestników Projektu, zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

Przed rozpoczęciem wypełniania Dokumentacji Rekrutacyjnej do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie "Doskonalenie zawodowe kluczem do sukcesu"