Menu szybkiego dostępu

T-Matic Grupa Computer Plus. Powrót na stronę główną

Wpisz szukane hasło

Przetłumaczone przez BING

Rekrutacja

Rekrutacja do udziału w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia” jest prowadzona przez Projektodawcę,  zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn.

Rekrutacja  prowadzona jest w  okresie: 01.04.2017 – 31.06.2018 z zachowaniem polityki równych szans i zrównoważonego rozwoju.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, do momentu zebrania 48 Uczestników Projektu, zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

Przed rozpoczęciem wypełniania Dokumentacji Rekrutacyjnej do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie "Od aktywności do zatrudnienia"