Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Sprawni niepełnosprawni

Projekt „Sprawni Niepełnosprawni” był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL 2004-2006 działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych schemat a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na rynku pracy". Projekt skierowanym był do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w województwie podlaskim. Przeszkolono 96 osób.