Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Tabele Amortyzacyjne Comarch ERP Optima

Aplikacja umożliwia inną prezentację danych niż w standardowym raporcie w module Środki Trwałe systemu Comarch ERP Optima. Dane są prezentowane w skoroszycie MS Excel w formie odrębnych arkuszy dla każdej grupy statystycznej oraz arkusza zbiorczego.
Aplikacje dla innych systemów ERP wykonujemy na zamówienie. W tym celu prosimy o kontakt z podaniem nazwy integrowanego systemu ERP.

Instrukcja zamawiania i użytkowania: tabele-amortyzacyjne.pl/help

Bezpłatna wersji DEMO do pobrania ze strony: tabele-amortyzacyjne.pl

Aplikacja umożliwia inną prezentację danych niż w standardowym raporcie w module Środki Trwałe systemu Comarch ERP Optima. Dane są prezentowane w skoroszycie MS Excel w formie odrębnych arkuszy dla każdej grupy statystycznej oraz arkusza zbiorczego.

Charakterystyka

Aplikacja umożliwia prezentację amortyzacji zarówno w układzie bilansowym, jak i podatkowym. Dla każdego roku kalendarzowego dane są zapisywane w odrębnych skoroszytach MS Excel. Arkusze tworzone są dynamicznie - po zarejestrowaniu jakichkolwiek transakcji w module Środki Trwałe systemu Comarch ERP Optima dane w skoroszycie można ponownie przeliczyć. Bardzo czytelny układ tabel ułatwia zarówno bieżącą kontrolę nad stanem i obrotami środkami trwałymi, jak i kontrolę i weryfikację stanu środków trwałych podczas badania bilansu.

Aplikacja została wykonana w technologii pozwalającej na automatyczną aktualizację kolejnych wersji oraz poprawek z chwilą ich dostępności, a instalator aplikacji uzupełnia wszystkie niezbędne składniki do jej poprawnego działania.

Aplikacja może być zainstalowana na kilku różnych komputerach w jednej firmie. Istnieje możliwość wymiany komputera bez konieczności opłaty za nową licencję pod warunkiem ważności gwarancji.

Czas instalacji to ok. 5 min., a sam proces nie absorbuje użytkowników systemu.

Wymagania:

  • Comarch ERP Optima – wersja aktualnie supportowana przez Comarch,
  • MS Excel – wersja aktualnie supportowana przez Microsoft (od wersji XP),
  • W przypadku niezgodności wersji wymaganych przez aplikację program ma prawo mieć błędy i nie podlegają one gwarancji,
  • Aplikacja wymaga zdefiniowanego połączenia (źródła danych) z bazą SQL systemu Comarch ERP Optima,
  • Aplikacja w pełnej wersji wymaga klucza generowanego na konkretny fizycznie komputer.

Masz pytania? Chcesz poznać więcej szczegółów? Napisz do nas lub skontaktuj się telefonicznie pod numerami (85) 74 89 133 lub (85) 74 89 182.