Menu szybkiego dostępu

Systemy Comarch

Podstawowy zakres usług

  • Hotline
  • dostarczanie nowych wersji oprogramowania, jego roz­sze­rzeń oraz nowych modułów (pod warunkiem posiadania prawa do nowych wersji)
  • instalowanie nowych wersji oprogramowania, jego roz­sze­rzeń oraz nowych modułów na podstawie zlecenia zamawiającego (pod warunkiem posiadania prawa do nowych wersji)
  • konsultacje w zakresie użytkowania systemu i/lub  możliwych rozwiązań realizacji nowych potrzeb zamawiającego
  • konfigurowanie i administrowanie sprzętem serwerowym zamawiającego, w tym za­rzą­dza­nie ba­za­mi danych, udostępnianie zasobów oraz ar­chi­wizo­wa­nie bazy danych Systemu Comarch wg planu określonego w umowie
  • konfigurowanie i administrowanie sprzętem komputerowym zamawiającego, w tym konfigurowanie stacji roboczych, udostępnianie zasobów na stacjach roboczych

Kontakt

erp@computerplus.com.pl

tel:  +48 85 74 89 182