Menu szybkiego dostępu

T-Matic Grupa Computer Plus. Powrót na stronę główną

Wpisz szukane hasło

Przetłumaczone przez BING

Wykwalifikowana gosposia - integracja i reintegracja zawodowa kobiet

Projekt „Wykwalifikowana Gosposia” był realizowany z działania 1.6 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL 2004-2006 współfinansowany ze środków EFS pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

Projekt skierowanym był do bezrobotnych kobiet po 40 roku życia zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w województwie podlaskim. Przeszkolono 300 osób.