TM Optima Importer

Aplikacja integrująca oprogramowania Comarch ERP Optima i Comarch ERP Altum. Służy do importu zaksięgowanych dekretów zawierających listę płac lub środki trwałe z zadanego przedziału czasu jednocześnie tworząc dla tych danych Noty Memoriałowe. Rozwiązanie kierowane jest do klientów korzystających z oprogramowania Comarch ERP Altum, którzy wykorzystują jednocześnie Comarch ERP Optima do księgowania płac i ewidencji środków… Czytaj dalej TM Optima Importer