T-Matic Grupa Computer Plus

Doświadczenie, terminowość, jasne zasady współpracy

TM e-Faktury Optima

Aplikacja przeznaczona do automatycznej wysyłki faktur drogą elektroniczną Moduł samodzielnie, bez udziału użytkownika generuje email z załączonym wydrukiem dokumentu w formacie .pdf i wysyła w określonym czasie na wskazany na karcie kontrahenta adres mailowy. Aby zatwierdzona faktura została automatycznie wysłana muszą zostać spełnione dwa następujące warunki: Aplikacja pozwala na skonfigurowanie i wybór indywidualnego szablonu e-faktury… Czytaj dalej TM e-Faktury Optima

TM e-Paragony Optima

Aplikacja przeznaczona do automatycznej wysyłki paragonów drogą elektroniczną. Moduł samodzielnie, bez udziału użytkownika generuje email z załączonym wydrukiem dokumentu w formacie .pdf i wysyła w określonym czasie na wskazany na karcie kontrahenta adres mailowy. Aby zatwierdzony paragon został automatycznie wysłany muszą zostać spełnione dwa następujące warunki: Aplikacja pozwala na skonfigurowanie i wybór indywidualnego szablonu e-paragony oraz… Czytaj dalej TM e-Paragony Optima

TM Tabele Amortyzacyjne Optima

Aplikacja umożliwia inną prezentację danych niż w standardowym raporcie w module Środki Trwałe systemu Comarch ERP Optima. Dane są prezentowane w skoroszycie MS Excel w formie odrębnych arkuszy dla każdej grupy statystycznej oraz arkusza zbiorczego. Charakterystyka Aplikacja umożliwia prezentację amortyzacji zarówno w układzie bilansowym, jak i podatkowym. Dla każdego roku kalendarzowego dane są zapisywane w… Czytaj dalej TM Tabele Amortyzacyjne Optima

TM BHP Optima

Aplikacja pozwalająca na kontrolowanie odzieży ochronnej wydanej pracownikom w związku z wykonywaną przez nich pracą. Umożliwia przypisanie norm przysługujących na danym stanowisku i wydziale, a w przypadku zużycia wygenerowanie protokołu likwidacji. Z poziomu aplikacji, dostępna jest także historia wydań na konkretnego pracownika i aktualnie posiadanych przez niego zasobów. Dodatkowo dla elementów określonych normą możemy otrzymać… Czytaj dalej TM BHP Optima