Menu szybkiego dostępu

T-Matic Grupa Computer Plus. Powrót na stronę główną

Wpisz szukane hasło

Przetłumaczone przez BING

WCAG 2.1

Serwisy administracji publicznej muszą być dostosowane do potrzeb obywateli niepełnosprawnych, zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.1

Tak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (...) z 12 kwietnia 2012 r. Chodzi o serwisy publiczne w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dlaczego należy dostosować stronę do standardu WCAG 2.1?

 • Dostępna witryna internetowa spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r., które określa zasady przystosowania stron dla osób niepełnosprawnych;
 • Dostępna witryna będzie zrozumiała i osiągalna dla większej liczby osób - nie tylko osób niepełnosprawnych, ale także dla seniorów, osób mających wolne połączenie z Internetem czy z tymczasowymi ograniczeniami (np. złamaną ręką);
 • Spełnienie wymagań standardu WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) znacząco wpływa na proces pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych, gdyż witryna jest bardziej przejrzysta;
 • Struktura witryny, stworzona w oparciu o zasady dostępności, przez wiele lat pozostaje aktualna i nie wymaga wprowadzania znaczących zmian.

Audyt witryn internetowych

W ramach audytu dostępności przeprowadzane jest badanie zgodności strony WWW z kryteriami wskazanymi w standardzie WCAG 2.1 na - obowiązujących w administracji publicznej RP - poziomach A i AA. 

Szczegóły oferty

 • Sprawdzanie zgodności ze standardami języka HTML i CSS, określonymi przez konsorcjum W3C;
 • Sprawdzanie zgodności budowy witryny internetowej ze standardem WCAG 2.1;
 • Analiza percepcji poszczególnych elementów witryny na wybranych, kluczowych podstronach;
 • Badanie funkcjonalności serwisu;
 • Analiza kontrastu kolorystycznego;
 • Analiza rzetelności treści opublikowanej w witrynie.

Dostosowanie witryn internetowych do WCAG 2.1

Oferujemy wsparcie w całym procesie tworzenia i utrzymania dostępnych witryn internetowych – od projektowania, poprzez realizację, audyty, szkolenia po nadzór nad wprowadzaniem zmian. 

Dodatkowo, oferujemy usługi związanych z dostępnością (dostosowywanie nagrań wideo dla osób niewidomych i niesłyszących, tworzenie dostępnych dokumentów w popularnych formatach PDF, MS Word i Open Office. 

Szczegóły oferty

 • Stworzenie projektu graficznego i architektury witryny internetowej;
 • Realizacja projektu w standardzie HTML 5 / CSS 3;
 • W przypadku przebudowy witryny - dostosowanie istniejącej struktury do nowoczesnych standardów języków HTML 5 / CSS 3 lub eliminacja występujących błędów i niezgodności;
 • Wzbogacenie witryny o elementy interaktywne;
 • Opcja dodatkowa – przygotowanie zarządzania zawartością witryny w oparciu o wybrany system CMS (Content Management System) oraz szkolenie z zarządzania z treścią witryny.

Szkolenie "Dostępne witryny internetowe"

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, w jaki sposób tworzyć i redagować treść publikowaną na dostępnych witrynach internetowych, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności). 

Więcej informacji o szkoleniu przeczytają Państwo pod adresem www.computerplus.com.pl/szkolenia/dostepne-witryny-internetowe-standard-wcag-2-0

Kontakt:

Marek Iwańczuk
kierownik działu Media i Marketing
tel. 608 428 651
e-mail: marek.iwanczuk@computerplus.com.pl