Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Kontrakt dla ministerstwa

T-Matic wygrał przetarg na wykonanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów dla jednego z ministerstw. Ten nowoczesny system zostanie wykonany w technologii IBM Lotus Notes/Domino w wersji 8.5.
Wykorzystanie oprogramowania IBM Lotus Workflow w wersji 7 jako silnika automatyzacji procesów obiegu dokumentów (Workflow) w powiązaniu z zaawansowanym modelem struktury organizacyjnej Ministerstwa oraz modelami procesów przepływu dokumentów w organizacji zapewni Zamawiającemu szereg istotnych korzyści.
Zakłada się iż wdrożenie systemu zapewni:
  • przyspieszenie i uporządkowanie obiegu dokumentów w jeden spójny system – obowiązujący w całym Urzędzie;
  • szybszy dostęp do informacji przetwarzanych w Urzędzie i zwiększenie ich bezpieczeństwa;
  • skrócenie czasu i podniesienie jakości w zakresie załatwianych spraw, w tym usprawnienie procesu podejmowania decyzji;
  • lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów informacyjnych, dzięki ujednoliceniu procedur działania;
  • lepszą współpracę pomiędzy komórkami organizacyjnymi i niższe koszty funkcjonowania Urzędu;
  • większą elastyczność zastępstw pracowników i łatwiejsze wdrażanie do pracy nowych pracowników;
  • podniesienie jakości działania organizacji i dostosowanie do obowiązujących w Ministerstwie standardów;
  • monitorowanie oraz raportowanie przebiegu spraw;
  • wsparcie realizacji procesów w organizacji.