Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Lotus Connections

Wiedza specjalistów w zasięgu ręki

IBM Lotus Connections to oprogramowanie społecznościowe zaprojektowane specjalnie z myślą o przedsiębiorstwach. Otwiera ono drogę do wykorzystania wspólnej wiedzy przedsiębiorstwa, jego partnerów i klientów. Istotą jego działania jest dynamiczne tworzenie nowych relacji między osobami, posiadanymi przez te osoby zasobami wiedzy i wykonywanymi przez nie zadaniami. Lotus Connections realizuje swoją misję poprzez sześć zintegrowanych komponentów:

  • Profile to komponent katalogowy i wyszukiwarka wiedzy, która pomaga w znajdowaniu właściwych osób w organizacji, a tym samym w szybszym wykonywaniu zadań.
  • Społeczności umożliwiają komunikację i wspólną pracę osób o podobnych obowiązkach i obszarach zainteresowań zawodowych.
  • Blogi stwarzają ekspertom warunki do prezentowania idei, zbierania opinii i wyciągania wniosków z doświadczenia i wiedzy innych osób.
  • Zakładki to komponent społecznościowy umożliwiający szybkie znajdowanie informacji zaznaczonych i wstępnie zakwalifikowanych przez inne osoby z sieci, do której należy użytkownik.
  • Działania to centralny komponent zapewniający dostęp do wszystkich informacji (np. poczty elektronicznej, wiadomości błyskawicznych, plików) związanych z konkretnym zadaniem realizowanym przez zespół. Informacje te można przeglądać, zarządzać nimi, można też wspólnie na nich pracować.
  • Strona główna udostępnia skonsolidowany widok pozostałych pięciu usług Lotus Connections. Strona składa się widgetów i można ją konfigurować techniką przeciągania i upuszczania.
więcej informacji