Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Nabór na stanowisko - Doradca Zawodowy

W związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje–lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Firma T-Matic Grupa Computer Plus ogłasza nabór na stanowisko - Doradca Zawodowy do realizacji zadań:

  • Opracowanie analizy predyspozycji zawodowych osób ubiegających się o udział w projekcie „Nowe kwalifikacje - lepsza przyszłość” i spotkania indywidualne
  • Przeprowadzenia Indywidualnego Doradztwa Zawodowego (opracowanie IPD) w ramach projektu „Nowe kwalifikacje - lepsza przyszłość”.

    Więcej informacji znajdą Państwo w załączeniu: