Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Nasz Prezes został powołany w skład Rady Programowej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

W dniu 13 września 2011 r. Prezydent Miasta Białegostoku – dr hab. Tadeusz Truskolaski uroczyście powołał Radę Programową Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego.

Z satysfakcją informujemy, że w skład Rady został powołany dr inż. Wojciech Winogrodzki - prezes Zarządu naszej Spółki.

Rada ma charakter opiniotwórczo-doradczy w zakresie zasad funkcjonowania i kierunków rozwoju Parku, w tym dotyczących:

  • tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną,
  • kreowania efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem,
  • zasad i regulacji dotyczących naboru użytkowników Parku,
  • określenia zakresu specjalistycznych usług doradczych i okołobiznesowych dla przedsiębiorców,
  • zakresu świadczenia usług badawczo – rozwojowych w Parku,
  • zasad funkcjonowania laboratoriów Parku oraz doboru sprzętu specjalistycznego.
Ogółem Rada składa się z 14 ekspertów - przedstawicieli lokalnego środowiska naukowego i gospodarczego.