Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Naszą firmę odwiedziła dyrektor generalna IBM Polska

Z inicjatywy naszego Prezesa - dr inż. Wojciecha Winogrodzkiego, w dniu 12 września w Białymstoku gościła Pani Anna Sieńko - dyrektor generalna IBM Polska, wraz z Pawłem Paneckim - Dyrektorem Pionu Oprogramowania, a także Mariuszem Ochla - Liderem Inicjatywy Akademickiej IBM

Na zdjęciu:
Prezes Wojciech Winogrodzki wita w siedzibie firmy Panią Annę Sieńko - Dyrektor Generalną IBM Polska

Głównym celem wizyty było nawiązanie współpracy pomiędzy IBM Polska a Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz Politechniką Białostocką. Temu celowi służyły spotkania Pani Dyrektor i jej zespołu:

  • z Prezydentem Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim, w obecności Krzysztofa Karpieszuka - Sekretarza Miasta, oraz Jolanty Koszelew - Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo -Technologicznego
  • z Rektorem Politechniki Białostockiej prof. Tadeuszem Citko

Bezpośrednio po tych wydarzeniach mieliśmy zaszczyt i przyjemność być g ospodarzem spotkania podsumowującego rezultaty wspomnianych wizyt. Była to także okazja, by z dumą zaprezentować Gościom naszą firmę i jej osiągnięcia, szczególnie te bazujące na technologiach i produktach IBM.

Na zdjęciu stoją od lewej:
- dyr. Paweł Panecki
- Mariusz Ochla
- dyr. Jolanta Koszelew
- dyr. Anna Sieńko
- prezes Wojciech Winogrodzki