Menu szybkiego dostępu

T-Matic Grupa Computer Plus. Powrót na stronę główną

Wpisz szukane hasło

Przetłumaczone przez BING

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2014

Szanowni Państwo,

Jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2014.0.1.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

 • Na podstawie rozporządzenia MF z dnia 17 czerwca 2013 w sprawie wyrobów akcyzowych, które weszło w życie z dniem 1 lipca 2013, wprowadzono kwartalną deklarację AKC-WW. Użytkownik może wybrać sposób rozliczania deklaracji – miesięczny lub kwartalny.
 • Zaktualizowano wydruk Dokumentu Dostawy w związku z rozporządzeniem MF z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy.
 • W związku ze zmianami w Ustawie o podatku od towarów i usług, które obowiązują od 1 października 2013 r. w programie wprowadzono ułatwienia w wystawianiu dokumentów, gdzie „odwrotne obciążenie” dotyczy tylko części pozycji towarowych.
 • Dodano nowe wzory deklaracji podatkowych: PIT-2(4), PIT-12(6), PIT-4R(4), PIT-8AR(3), PIT-8C(6), PIT-11(20), IFT-1/1R(10).
 • W związku ze zmianami w Kodeksie Pracy obowiązującymi od 1.10.2013, zmieniono zasady pomniejszania limitu urlopu wypoczynkowego za okres urlopu wychowawczego.

Nowości Comarch ERP Optima 2014.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Wprowadzono możliwość wysyłania wiadomości SMS z poziomu list i formularzy w programie. Funkcja jest dostępna na licencji modułu CRM.
 • W module Analizy BI do raportów płatności dodano atrybuty dokumentów i kontrahentów, co umożliwi analizę po indywidualnych cechach nadanych danemu kontrahentowi czy poszczególnym dokumentom. Aby ułatwić przeglądanie raportów dodano możliwość blokowania nagłówków wymiarów, a także wyświetlanie pełnych wykresów przebiegu. Aby dać możliwość szybkiego formatowania raportu umieszczono na wstążce dodatkowe przyciski. Dla wszystkich, którzy korzystają z systemu dla przychodni medycznych Optimed24 dodano ponad 30 raportów z obszarów rejestracji wizyt, usług medycznych oraz recept, skierowań i przepisanych leków.
 • Umożliwiono dodawanie własnych folderów w skrzynce pocztowej w module CRM.
 • Ułatwiono dodawanie zapisów do ewidencji księgowych w oparciu o dostarczone dokumenty. Podczas dodawania nowych zapisów w Rejestrze VAT oraz Ewidencji dodatkowej umożliwiono równoczesny podgląd pliku graficznego, pobranego ze skanera lub z dysku. Po zatwierdzeniu zapisu automatycznie tworzony jest dokument w Bibliotece z załączonym plikiem.
 • Rozwijając współpracę z Comarch ERP e-Sklep, dodano możliwość wysyłania do Comarch ERP e-Sklep rabatów typu stała cena oraz umożliwiliśmy obsługę wielu sklepów poprzez wprowadzanie różnych danych dla towaru w odniesieniu do poszczególnych sklepów. Na karcie kontrahenta można wybrać sklepy internetowe, do których będą wysłane dane.
 • Rozszerzono współpracę z Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Możliwe jest wystawianie na urządzeniu i wczytywanie do Comarch ERP Optima dokumentów WZ i FPF oraz wysyłanie na urządzenie atrybutów (towarów, kontrahentów i dokumentów), które mogą zostać użyte podczas wystawiania dokumentów.
 • Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą naliczanie limitu urlopu wypoczynkowego dla pracownika podejmującego pierwszą pracę według zasad obowiązujących w pierwszym roku zatrudnienia, czyli w wymiarze 1/12 za każdy przepracowany miesiąc.
 • Umożliwiono utworzenie struktury podległościowej w firmie. Nowa funkcjonalność pozwala na przypisanie pracowników do danego centrum oraz ułatwia zarządzanie dostępem do danych pracowników w aplikacji Comarch ERP e-Pracownik. Funkcja dostępna będzie po instalacji Comarch ERP e-Pracownik w wersji 2014 (program udostępniony zostanie w listopadzie). W standardzie funkcja będzie dostępna od wersji 2014.1.1 programu Comarch ERP Optima.
 • Dodano dokument Kompensaty, jako spinacz istniejących w programie rozliczeń o typie kompensata. Jest możliwość wykonania wydruku kompensaty oraz zaksięgowania dokumentu do pełnej księgowości.
 • Rozszerzono wydruki o nadruki deklaracji VAT-7D – wzór 5, VAT-7K wzór 8, VAT-7 – wzór 14.
 • Wprowadzono możliwość przenoszenia zbiorczo paragonów do Rejestru VAT w stosunku 1 do 1 z zachowaniem kontrahenta i numeru dokumentu.
 • Wprowadzono funkcjonalność, gdzie faktury zakupowe otrzymane od małego podatnika, rozliczającego się metodą kasową, wchodzą w momencie zapłaty na deklaracje VAT-7, w przypadku, gdy dany podmiot rozlicza się metodą zwykłą.
 • Umożliwiono aktualizację słownika KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych) poprzez import listy KŚT.
 • W module Biuro Rachunkowe wprowadzono:
  - możliwość dodawania dokumentów do Rejestru VAT oraz Ewidencji dodatkowej;
  - możliwość podglądu zaliczek oraz deklaracji;
  - ekonomiczne wydruki (wydruk rejestru VAT, wydruk KPiR, wydruk dzienników), które zawierają więcej informacji na jednej stronie wydruku

Więcej szczegółów znajdą Państwo w ulotce informacyjnej