Menu szybkiego dostępu

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2019.3.1

Informujemy, że dostępna jest nowa wersja Comarch ERP Optima  2019.3.1. Kolejna odsłona systemu Comarch ERP Optima to wprowadzenie nowych wzorów formularzy deklaracji księgowych i dostosowanie pozostałych zmian w przepisach prawnych.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima zasługujące na szczególną uwagę to:

  • Umożliwienie naliczenia deklaracji CIT-8(27) z załącznikami: CIT-8/O(14), CIT-D(6), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(5) na nowych formularzach obowiązujących dla okresu obrachunkowego zaczynającego się po 31.12.2017r.
  • Dodanie możliwości naliczenia deklaracji: VAT-7(19), VAT-7K(13) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od stycznia 2019 roku wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.
  • Zaktualizowanie wzoru dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-37(25) do systemu e-Deklaracje. 
  • Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2019 roku (DZ. U. poz. 301), zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów, umożliwienie na zgłoszeniu SENT oznakowanie odpadów przewożonych towarów sześciocyfrowym kodem odpadu.
  • dostosowanie wysyłania deklaracji AKC-WW do nowych schem udostępnionych na portalu PUESC.
  • umożliwienie wykazywania na deklaracji ZUS RPA informacji o okresach pracy nauczycielskiej

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2019.3.1. Więcej informacji o zmianach znajdą Państwo na stronie https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2019/index.php/kategorie/nowosci-i-zmiany-w-wersji-2019-3-1/