Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Nowa wersja Comarch OPT!MA 17.6

Z przyjemnością informujemy, że została udostępniona nowa wersja Comarch OPT!MA 17.6. Zawiera ona szereg funkcjonalności, ułatwiających użytkownikowi dostosowanie systemu do nowych stawek VAT.
Najważniejsze z nich to:

  • Nowe stawki VAT w konfiguracji - automatycznie zostały dodane nowe stawki VAT (23%, 8%, 5%, 4%) w Konfiguracji programu/Ogólne/Stawki VAT,
  • Seryjna zmiana stawek VAT na kartach cennikowych – funkcja umożliwia zmianę stawki dla pozycji zaznaczonych na liście,
  • Zmiana stawek VAT na dokumentach w buforze – dla dokumentów FA, PA, FZ, RO, ZD, FPF, FWS, WZ, PZ będących w buforze umożliwia zmianę stawki przy użyciu funkcji z menu kontekstowego: Pobierz stawki VAT z kartotek,
  • Możliwość zmiany stawki VAT na korektach ilości i wartości,
  • Zmiana stawki VAT na kategoriach – funkcja umożliwia seryjną zmianę stawek VAT na kategoriach.

Dodatkowo w programie dodano nową deklarację ZUS ZSWA. Jest to informacja o okresach pracy w szczególnych warunkach, składana po raz pierwszy za rok 2010.

W związku ze zmianami stawki VAT z myślą o naszych Klientach został przygotowany biuletyn zawierający:

  • informacje o możliwości wykorzystania istniejących już w systemie Comarch OPT!MA 17.6 narzędzi do obsługi nadchodzących zmian w zakresie stawek podatku VAT,
  • zalecenia co do operacji, które należałoby przeprowadzić w Systemie zarówno przed, jak i po dokonaniu zmiany stawek VAT na kartach towarowych,
  • informacje o sposobie obsługi transakcji w okresie przejściowym.

Wszelkie zmiany wprowadzone w Comarch OPT!MA 17.6 mogą Państwo obejrzeć w Ulotce Opt!ma 17.6