Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Nowa wesja OPTIMA 2012

Comarch, krakowski lider oprogramowania dla firm, wprowadził na rynek nową wersję sztandarowego produktu dla małych i średnich firm – Comarch OPT!MA 2012.

Nowa wersja Comarch OPT!MA 2012 zawiera 267 całkowicie nowych funkcjonalności oraz zmian w istniejących funkcjach programu.

Całkiem nowy moduł CRM

Z nową wersją Comarch OPT!MA 2012 nastąpił znaczny rozwój modułu Comarch OPT!MA CRM. Warto tu wymienić wprowadzenie obsługi skrzynki pocztowej, dzięki której klienci mają możliwość seryjnego wysłania faktur dla różnych kontrahentów. W module CRM umożliwiono także tworzenie ofert handlowych. Funkcjonalność obejmuje wystawianie jednej oferty handlowej dla jednego kontrahenta albo jednej oferty dla wielu kontrahentów równocześnie. Jeżeli któryś z kontrahentów zdecyduje się na skorzystanie z otrzymanej oferty, można przekształcić ją do dokumentu handlowego: faktury proforma lub faktury sprzedaży.

Zmiany w przepisach

Wraz z nową wersją Comarch OPT!MA, producent zapewnia pełne dostosowanie oprogramowania do wszystkich zmian w przepisach podatkowych, najważniejsze z nich dotyczą rocznych rozliczeń PIT i CIT, zmian w zaliczkach na PIT i CIT, rocznej korekty VAT naliczonego oraz możliwości posługiwania się numerem PESEL zamiast NIP przez osoby fizyczne nieprowadzących działalności gospodarczej. Program został również przygotowany na planowane zmiany dotyczące podniesienie składki na ubezpieczenie rentowe płacone przez pracodawcę. Warto zauważyć, że po ubiegłorocznej zmianie stawek podatku VAT, program Comarch OPT!MA 2012 jest przygotowany na ewentualne podwyższenie tego podatku także w tym roku.

Informacje o wszystkich zmianach znajdą Państwo w biuletynie: Ulotka 2012 dla klientów.pdf