Menu szybkiego dostępu

T-Matic Grupa Computer Plus. Powrót na stronę główną

Wpisz szukane hasło

Przetłumaczone przez BING

Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki

Ostatnie wolne miejsca!!!

Zapisz się już dziś!!!

Firma T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie realizowanym na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pn. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wspieranie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości oraz podniesienie zdolności do zatrudniania oraz mobilności przestrzennej i zawodowej uczestników projektu poprzez wsparcie finansowe, uzupełnienie, nabycie bądź zmianę ich kwalifikacji zawodowych.

Uczestnikami projektu mogą być:

  • 1. osoby zwolnione, pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • 2. osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

Wsparcie w ramach projektu:

  • 1. wsparcie szkoleniowo-doradcze
  • 2. wsparcie finansowe
Szczegółowe informacje i zgłoszenia:

Punkt rekrutacyjny:

T-Matic Grupa Computer Plus
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
tel. 85 74 89 155, fax 85 74 89 136
e-mail: projekty@computerplus.com.pl

http://www.bialystok.computerplus.com.pl edukacja/projekty UE

http://www.up.podlasie.pl