Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki

Ostatnie wolne miejsca!!!

Zapisz się już dziś!!!

Firma T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie realizowanym na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pn. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wspieranie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości oraz podniesienie zdolności do zatrudniania oraz mobilności przestrzennej i zawodowej uczestników projektu poprzez wsparcie finansowe, uzupełnienie, nabycie bądź zmianę ich kwalifikacji zawodowych.

Uczestnikami projektu mogą być:

  • 1. osoby zwolnione, pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • 2. osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

Wsparcie w ramach projektu:

  • 1. wsparcie szkoleniowo-doradcze
  • 2. wsparcie finansowe
Szczegółowe informacje i zgłoszenia:

Punkt rekrutacyjny:

T-Matic Grupa Computer Plus
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
tel. 85 74 89 155, fax 85 74 89 136
e-mail: projekty@computerplus.com.pl

http://www.bialystok.computerplus.com.pl edukacja/projekty UE

http://www.up.podlasie.pl