Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Reklamacje w standardzie

Kompleksowa obsługa reklamacji

Od wersji 9.0 Comarch CDN XL moduł Handel (Sprzedaż) został wzbogacony o nowe funkcje. Daje on możliwość zgłaszania reklamacji przez nabywców, jak i rejestrowania reklamacji zgłoszonych od dostawcy. Obydwa procesy mogą łączyć się ze sobą w przypadku, gdy zgłoszenie klienta kierowane jest do dostawcy lub producenta. System umożliwia uwzględnienie różnych scenariuszy, podczas których stwierdza się zasadność reklamacji i rejestruje czynności będące jej wynikiem. Istnieje również możliwość definiowania scenariuszy, niezbędnych do realizacji w danym przypadku.

W nowej wersji zostały także udostępnione nowe dokumenty, przy pomocy których można zarówno rejestrować zgłoszenia reklamacji, jak i monitorować przebieg ich rozpatrywania. Dzięki nowej funkcjonalności oprogramowania uzyskują Państwo:

  • Sprawną obsługę reklamacji,
  • Łatwość prowadzenia działań posprzedażowych,
  • Pełną informację o stanie zgłoszenia Klienta,
  • Szybką identyfikację najbardziej wadliwych towarów,
  • Skrócenie czasu realizacji reklamacji,
  • Budowanie trwałych relacji biznesowych z Klientami.

Przypominamy, że Klienci, którzy obecnie korzystają z Comarch CDN XL i posiadają aktualną gwarancję mogą rejestrować Reklamacje Sprzedaży i Zakupu w oparciu o moduł Handel – Sprzedaż.

Firmy pracujące w modelu Business to Business i posiadające Pulpit Kontrahenta , który pozwala na zdalną obsługę sieci sprzedaży, mają również możliwość składania e-Reklamacji. Dodatkowo Pulpit Kontrahenta pozwala monitorować:

  • stan płatności,
  • realizację zamówień,
  • zgłaszane reklamacje, serwisowe czy produkcyjne,
a Państwa stały kontrahent może w łatwy sposób zapoznać się ofertą oraz złożyć zamówienie.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo w załączniku.

Comarch-Reklamacje.pdf