Menu szybkiego dostępu

T-Matic Grupa Computer Plus. Powrót na stronę główną

Wpisz szukane hasło

Przetłumaczone przez BING

Tabele amortyzacyjne

Przedstawiamy Państwu aplikację umożliwiającą inną prezentację danych niż w standardowym raporcie w module Środki Trwałe systemu Comarch CDN XL oraz Comarch OPT!MA. Dane są prezentowane w skoroszycie MS Excel w formie odrębnych arkuszy dla każdej grupy statystycznej oraz arkusza zbiorczego.

Na stronie http://tabele-amortyzacyjne.pl jest możliwość pobrania wersji próbnej aplikacji do prezentacji tabel amortyzacyjnych. W ten sposób dostarczamy naszym klientom ofertę integracji naszych aplikacji z systemami ERP.

Wersja próbna aplikacji pozwala na prezentację środków trwałych jedynie z grupy "4".

Aplikacja umożliwia prezentację amortyzacji zarówno w układzie bilansowym, jak i podatkowym. Dla każdego roku kalendarzowego dane są zapisywane w odrębnych skoroszytach MS Excel. Arkusze tworzone są dynamicznie - po zarejestrowaniu jakichkolwiek transakcji w module Środki Trwałe systemu Comarch CDN XL dane w skoroszycie można ponownie przeliczyć. Bardzo czytelny układ tabel ułatwia zarówno bieżącą kontrolę nad stanem i obrotami środkami trwałymi, jak i kontrolę i weryfikację stanu środków trwałych podczas badania bilansu.