Menu szybkiego dostępu

T-Matic Grupa Computer Plus. Powrót na stronę główną

Wpisz szukane hasło

Przetłumaczone przez BING

zapytanie cenowe _Egzaminy zawodowe

W związku z realizacją  projektu „Nowe kwalifikacje – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -  firma T-Matic Grupa Computer Plus zwraca się z zapytaniem o możliwość przeprowadzenia egzaminu zawodowego (część teoretyczna i praktyczna) dla 20 uczestników projektu.

I egzamin:
- 10 uczestników szkolenia "Pracownik obsługi biurowej"
II egzamin:
- 10 uczestników szkolenia "Sekretarka"

Termin egzaminu: 25.06.2014 (godzina do ustalenia)

Szczegóły w załączniku.