Menu szybkiego dostępu

T-Matic Grupa Computer Plus. Powrót na stronę główną

Wpisz szukane hasło

Przetłumaczone przez BING

Zapytanie o cenę - szkolenie "Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym"

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu „Inwestuj w kadry” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1., Poddziałanie 8.1.1. - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, firma T- Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. w Białymstoku - zwraca się z zapytaniem o cenę usługi szkoleniowej.

Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie szkolenia i egzaminu uczestnikom szkolenia w zakresie "Obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym” oraz wydanie stosownych uprawnień.

Szkolenie „Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym” –32h dla 50 osób (5gr/10os) - (4 dni x 8 godzin dziennie x 5 grup szkoleniowych). Razem 160 godzin.

Program szkolenia:

 • Typy stosowanych wózków
 • Budowa wózka
 • Czynności operatora przy obsłudze wózków przed rozpoczęciem pracy i po pracy wózkami
 • Czynności operatora w czasie pracy wózkami; Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • Wiadomości z zakresu bhp
 • Praktyczna nauka jazdy
 • Wiadomości o doborze technicznym
 • Wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Wózki jezdniowe z napędem silnikowym i salę szkoleniową zapewnia Projektodawca. Szkolenia odbywać się będą na terenie Fabryki Przyrządów i Uchwytów Bison-Bial w Białymstoku, ul. Łąkowa 3 w godz. 8.30 – 15.30. Szkolenie skierowane jest do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Terminy szkoleń: - do uzgodnienia

Wymagane dokumenty:

 • Formularz ofertowy
 • CV i list motywacyjny trenera
 • Referencje / Kserokopie Autoryzacji Ośrodka Szkoleniowego

Termin składania ofert: do dnia 24 maja 2012 do godz. 16.00

Dokumentacje proszę kierować na adres:

Biuro Projektu „Inwestuj w kadry” T-Matic Grupa Computer Plus, ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok lub na adres e-mailowy malgorzata.jaworska@computerplus.com.pl

Wózki widłowe.doc