Menu szybkiego dostępu

T-Matic Grupa Computer Plus. Powrót na stronę główną

Wpisz szukane hasło

Przetłumaczone przez BING

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Zawodowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, firma T- Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. w Białymstoku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie pakietu kursów gastronomiczno-spożywczych:

  • Kalkulacja kosztów, zaopatrzenia i produkcji w gastronomii z wykorzystaniem programów komputerowych
  • Kuchnia staropolska - nasze dziedzictwo
  • Planowanie żywienia i doradztwo żywieniowe w zakładach gastronomicznych.

Szczegółowe informacje znajdują się w "Zapytaniu ofertowym"

1. ZAPYTANIE ofertowe_kursy gastronomiczno-spożywcze.pdf

2. zał. 1 do zapytania ofertowego_Formularz ofertowy.doc