T-Matic Grupa Computer Plus

Rozpoczęcie projektu z komponentem ponadnarodowym w ramach programu operacyjnego POWER

Firma T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. informuje, iż rozpoczęła realizację projektu „Europejski staż – Twoja inwestycja w przyszłość”.

Projekt realizowany w ramach działania Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr
oraz partnerami ponadnarodowymi:
– Gesellschaft für Europabildung e.V. – Niemcy,
– Gesellschaft Fuer Europabildung (GEB) Ltd – Wielka Brytania,
– Indice ICT & Management Lda – Portugalia.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Więcej informacji na stronie: http://www.computerplus.com.pl/szkolenia/europejski-staz-twoja-inwestycja-w-przyszlosc