Menu szybkiego dostępu

T-Matic Grupa Computer Plus. Powrót na stronę główną

Wpisz szukane hasło

Przetłumaczone przez BING

Elektroniczny Obieg Korespondencji

Aplikacja umożliwia elektroniczną rejestrację korespondencji przychodzącej do urzędu czy firmy, bądź  z niej wychodzącej. Każdy dokument korespondencji w aplikacji przechodzi ściśle określoną ścieżkę zgodnie z regułami i strukturą organizacyjną i trafia do właściwego odbiorcy.

Aplikacja może zostać wdrożona i automatyzować proces obiegu dokumentów korespondencji zarówno w firmie, jak i urzędzie o departamentalnym modelu struktury organizacyjnej, posiadającym ustalone hierarchicznie komórki organizacyjne, role, relacje oraz reguły.

Kontrola dostępu pozwala na ograniczenie wykonywania konkretnych zadań (akceptacja, dekretacja, odrzucenie, anulowanie, podpis cyfrowy) przez osoby nie posiadające wymaganej roli. Formularze pisma przychodzącego oraz pisma wychodzącego są dostosowane do etapów obiegu.

Dlaczego warto elektronicznie rejestrować korespondencję?

Wdrożenie aplikacji pozwala na szybki i niezawodny sposób rejestrowania elektronicznych dokumentów korespondencji. Dzięki możliwości rejestracji i obsługi dowolnego rodzaju dokumentów, jak np. listy, faksy, pliki elektroniczne, paczki, dostęp do informacji i przekazywanie ich docelowym adresatom, jest szybszy i stale dostępny wszystkim zainteresowanym.

Dzięki możliwości tworzenia dokumentów spraw według Rzeczowego Wykazu Akt – RWA, aplikacja doskonale wpisuje się w aplikacje, mogące zdecydowanie usprawnić pracę zarówno urzędu, jak i przedsiębiorstwa. Dostarczenie dodatkowych mechanizmów, takich jak: dekretacja, akceptacja projektu pisma wychodzącego, opiniowanie treści zarejestrowanej korespondencji czy podpisywanie dokumentu podpisem kwalifikowanym sprawia, że zautomatyzowany proces elektronicznego obiegu dokumentu jest w stanie szybko i bezproblemowo zastąpić tradycyjną formę papierowej rejestracji.

Korzyści z wdrożenia aplikacji

  • Sprawny proces rejestrowania elektronicznych dokumentów korespondencji.
  • Lokalizacja dokumentów korespondencji  w jednym, centralnym miejscu, dostępnych uprawnionym pracownikom.
  • Automatyczne nadawanie numeru dokumentu korespondencji w zależności od rodzaju tworzonego dokumentu.
  • Obniżenie czasu związanego z wyszukiwaniem określonych informacji.
  • Szybki i niezawodny dostęp do dokumentu, niezależnie od miejsca w którym aktualnie znajduje się użytkownik.
Masz pytanie?
Zadzwoń do nas
+48 85 74 89 192