Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Oprogramowanie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Elektroniczny Obieg Dokumentów:

  • Delegacje krajowe i zagraniczne - umożliwia elektroniczne zlecanie pracownikom firmy wyjazdów służbowych, a następnie na szybkie i sprawne rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.
  • Elektroniczny Obieg Korespondencji - umożliwia elektroniczną rejestrację korespondencji przychodzącej do urzędu czy firmy, bądź z niej wychodzącej.
  • Elektroniczny Wniosek Urlopowy - umożliwia elektroniczne składanie wniosków urlopowych przez pracowników firmy, a następnie na szybkie i sprawne akceptowanie dokumentu przez przełożonych.
  • Zarządzanie usterkami i awariami - specjalizowany system informatyczny przeznaczony do wsparcia szeroko rozumianego utrzymania ruchu w firmach produkcyjnych, obiegu informacji związanych ze zgłaszaniem i usuwaniem awarii i usterek w dużym zakładzie przemysłowym (np. elektrownia, elektrociepłownia, huta itp.).

Narzędzia społecznościowe:

Zarządzanie zasobami:

  • Manager samochodów - umożliwia rezerwację samochodów służbowych w przedsiębiorstwie oraz kontrolę ich zajętości w zadanym okresie czasowym.
  • Manager sprzętu - umożliwia rezerwację sprzętu w przedsiębiorstwie oraz kontrolę jego zajętości w zadanym okresie czasowym.
  • Manager licencji i instalacji - ułatwia gospodarkę licencjami oprogramowania w przedsiębiorstwie (zakupy i wykorzystanie).

Narzędzia wspierające funkcjonowanie firmy:

Zajmujemy się również dostarczaniem aplikacji na zamówienie. Istnieje możliwość integracji naszych rozwiązań z relacyjnymi bazami danych, w tym IBM DB2.

Masz pytanie?
Zadzwoń do nas
+48 85 74 89 192