Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Proces tworzenia aplikacji

Tworzenie aplikacji dedykowanej dla określonego Klienta opiera się na kilku podstawowych etapach pracy, w których biorą udział dedykowani pracownicy naszej firmy we współpracy z Klientem. 

I. Analiza wymagań Klienta

Pierwszy etap pracy nad dedykowaną aplikacją opiera się na analizie dostarczonych przez Klienta wstępnych informacji dotyczących zapotrzebowania, rozmowach z Klientem i określeniu, czego potrzebuje, jakie funkcjonalności powinna dostarczać aplikacji.

II. Specyfikacja wymagań

Wynikiem przeprowadzonych spotkań i ustaleń jest dokument specyfikacji, który jest podstawą do wytworzenia aplikacji. Klient określa funkcjonalności, które powinny być zawarte w tworzonej aplikacji. Powstały dokument specyfikacji wymagań zostaje zatwierdzony przez Klienta i naszą firmę.

III. Tworzenie aplikacji

Na podstawie wytworzonego i zaakceptowanego dokumentu specyfikacji rozpoczynają się prace projektowe i programistyczne w naszej firmie. W trakcie prac, jeśli zachodzi taka potrzeba, nasi pracownicy kontaktują się na bieżąco z Klientem (spotkania, telekonferencje, kontakt email) w celu uszczegółowienia niektórych elementów, by w ostateczności stworzyć końcową wersję aplikacji spełniającą wymagania Klienta zarówno po względem funkcjonalnym jak i wizualnym.

IV. Testy aplikacji

W trakcie tworzenia aplikacji prowadzone są testy częściowe tworzonych funkcjonalności. W testach biorą udział zarówno testerzy naszej firmy jak i testerzy Klienta, jeśli wyrażą chęć udziału w tym etapie tworzenia aplikacji. Na życzenie Klienta test częściowy funkcjonalności może odbywać się w Jego środowisku bądź naszym – środowisko testów ustalane jest przed przystąpieniem do pierwszych testów częściowych.

Po wytworzeniu aplikacji zawierającej wszystkie funkcjonalności zgodnie z założeniami i dokumentem specyfikacji, odbywa się test końcowy poprawności jej działania. Test odbywa się w pierwszej kolejności w naszym środowisku i jest prowadzony przez wyznaczonych do tego pracowników, później w środowisku produkcyjnym Klienta, co pozwala na sprawdzenie poprawności działania w środowisku Klienta.

V. Wdrożenie aplikacji i szkolenia użytkowników

Wdrożenie aplikacji jest etapem kończącym budowę i pracę nad aplikacją zawierającą określone wcześniej funkcjonalności. Pracownicy naszej firmy przeprowadzają szkolenia administratorów i ewentualnie użytkowników u Klienta, jeśli zachodzi taka potrzeba. Przekazywana jest także dokumentacja dotycząca działania aplikacji (podręczniki użytkownika oraz administratora).

VI. Opieka nad aplikacją

Po wdrożeniu produkcyjnym nasza firma opiekuję się stworzoną aplikacją przez okres ustalony z Klientem. Po upływie tego czasu istnieje możliwość dalszej opieki, jeśli takie jest życzenie Klienta.

VII. Rozbudowa aplikacji

Jeśli istnieje potrzeba rozbudowy funkcjonalności aplikacji jesteśmy do dyspozycji Klienta. Każda utworzona przez nas aplikacja może być dalej rozwijana, zachowując aktualnie działające funkcjonalności i dodając nowe.