Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Akademia SolidWorks'a

Liczba godzin: 70 godzin lekcyjnych

Cena szkolenia: 3 800  zł (brutto)

Data szkolenia

Szkolenie realizowane w trybie zdalnym i stacjonarnym. 

Termin szkolenia zdalnego - 22.05.2021

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami jakie dają współczesne systemy CAx w zakresie projektowania i modelowania inżynierskiego na przykładzie oprogramowania SolidWorks.

Zakres szkolenia:

Szkolenie podstawowe (30h):

 • Wprowadzenie do techniki modelowania bryłowego.
 • Opis interfejsu i podstawowych funkcji programu.
 • Zasady tworzenia szkiców 2D. Podstawowe funkcje szkicownika. Tworzenie prymitywów 2D. Edycja szkicu. Nadawanie i edytowanie więzów geometrycznych i wymiarowych. Transformacje elementów szkicu.
 • Tworzenie prymitywów 3D za pomocą operacji: wyciągnięcia, obrotu wokół linii środkowej, po ścieżce, po profilach.
 • Edycja i transformacja obiektów bryłowych (operacje: skorupy, sfazowania, zaokrąglenia, szyków, lustra).
 • Parametryzacja obiektów.
 • Zmiana cech geometrycznych obiektów.
 • Tworzenie dokumentacji płaskiej (metody rzutowania, tworzenie widoków, przekrojów, szczegółów, wyrwań, przerwań).
 • Nadawanie adnotacji w dokumentacji 2D (oznaczanie: spoin, wykończenia powierzchni, tolerancji kształtu i położenia, zmiana tekstu wymiarowego, opisywanie szczegółów, tworzenie notatek).
 • Tworzenie rysunków ofertowych i zestawieniowych.
 • Tworzenie złożeń. Techniki modelowania od dołu-do góry (wstawianie części bazowej, uzupełnianie modelu elementami znormalizowanymi).
 • Sprawdzanie poprawności opracowanych konstrukcji (weryfikacja prześwitu, przenikania, kolizji).
 • Prezentacja projektu, widoki eksplodowane.

Szkolenie zaawansowane (40h):

 • Weryfikacja i sposoby naprawy uszkodzonych szkiców. Lokalizacja błędów szkicu i metody ich skutecznego usuwania.
 • Konfigurowanie operacji i elementów szkiców.
 • Parametryzacja w modelowaniu bryłowym.
 • Konfigurowanie złożeń. Tworzenie części w kontekście złożenia. Edytowanie części z poziomu złożenia.
 • Wprowadzenie do techniki modelowania wieloobiektowego.
 • Podstawy projektowania od góry do dołu.
 • Budowa modeli wieloobiektowych na podstawie ich jednobiektowych odpowiedników.
 • Edycja i transformacje obiektów.
 • Operacje Boole’a na obiektach.
 • Tworzenie dokumentacji 2D z użyciem modeli wieloobiektowych.
 • Tworzenie modeli z użyciem narzędzi z grupy konstrukcje spawane (wstawianie członów konstrukcyjnych, przecinanie obiektów, wstawianie wzmocnień i zakończeń profili, rozszerzanie bibliotek profili, tworzenie własnych grup elementów).
 • Tworzenie dokumentacji 2D obiektów strukturalnych (tworzenie list kompletacyjnych BOM).
 • Tworzenie obiektów wykonywanych technikami gięcia i wywijania arkusza blachy. Tworzenie rozkrojów elementów, przygotowywanie dokumentacji technologicznej dla ploterów tnących.
 • Przekształcania zwykłych konstrukcyjnych modeli bryłowych na modele technologiczne otrzymywane z arkusza blachy.
 • Tworzenie dokumentacji 2D modeli blaszanych.
 • Wprowadzenie do modelowania powierzchniowego i wielopowierzchniowego.
 • Tworzenie obiektów powierzchniowych za pomocą podstawowych operacji.
 • Modelowanie hybrydowe. Nadawanie grubości elementom powierzchniowym.
 • Tworzenie wizualizacji projektów z użyciem techniki renderingu.
 • Przeprowadzanie analiz masowych konstrukcji, nadawanie cech materiałowych obiektom, wyznaczanie podstawowych właściwości fizycznych opracowywanych obiektów.
 • Tworzenie symulacji kinematycznych utworzonych mechanizmów.
 • Konfiguracja środowiska CAD do własnych potrzeb. Dodawanie nowych modułów i składników systemu, tworzenie szablonów i arkuszy.
 • Wymiana danych geometrycznych między systemami wspomagającymi prace inżynierskie.

Odbiorcy:

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które znają  podstawy obsługi komputera, Pakiet MS Office. Osoby, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie Komputerowego Wspomagania Projektowania i obsługi systemu SolidWorks.

Informacje i zapisy tel. 85 74 89 155

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Malmeda 1

e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl