Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Aktywuj się zawodowo

został zrealizowany przez T-Matic w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Projekt „Aktywuj się zawodowo” realizowany jest przez T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie  6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Czas realizacji projektu

1.01.2014 – 31.01.2015

Obszar realizacji projektu

woj. podlaskie, w szczególności:  powiat białostocki, powiat sokólski, m. Białystok

Cel projektu

Podniesienie kwalifikacji zawodowej, wzrost poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 48 osób pozostających bez zatrudnienia w okresie 1.01.2014 – 31.01.2015.

Beneficjenci

 • 35 osób poniżej 30 roku życia
 • 13 osób powyżej 50 roku życia

w szczególności zapraszamy osoby pozostające bez zatrudnienia (35 osoby (28K/9M) - Osoby bezrobotne  oraz  11 osób  (6K/5M) - Osoby nieaktywne zawodowo)  zamieszkujące powiaty:

 • białostocki (24 osoby)
 • miasto Białystok (7 osób)
 • sokólski (17 osób)

Działania w ramach projektu

 • Warsztaty z poradnictwo zawodowego + IPD (27h)
 • Pośrednictwo pracy (0,5h)
 • szkolenie zawodowe – jedno z niżej wymienionych (120h):
 • sprzedawca w branży spożywczej (kod zawodu 522304)
 • projektant grafiki stron internetowych  (kod zawodu 216605)
 • staż zawodowy (3 miesiące) – tylko 26 osób

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy

 • zajęcia prowadzone metodami warsztatowymi
 • zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia
 • zmianę lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych
 • wzrost praktycznych umiejętności zawodowych
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności
 • ciepły posiłek i przerwy kawowe
 • zwrot kosztów dojazdów (nie dotyczy komunikacji miejskiej)
 • badania lekarskie dopuszczające do pracy
 •     stypendium szkoleniowe  - (615,03 zł brutto)

Wybranym beneficjentom oferujemy

 • organizację płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych – (1245,62 zł brutto miesięcznie)
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Wszystkie zajęcia w ramach przedmiotowego projektu są bezpłatne!!!!

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1
15-440 Białystok
lub pod numerem telefonu: 85 74-89-155 /132   fax. 85 74-89-136

www.computerplus.com.pl

email: szkolenia@computerplus.com.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!!!!

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: