Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Ankieta

Imię i nazwisko uczestnika*:
Adres email uczestnika*:
Telefon kontaktowy:
Rodzaj klienta:
Nazwa firmy/urzędu/instytucji:
Branża:
Nazwa szkolenia:
Imię i nazwisko trenera:
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Jej analiza i uwzględnienie wymienionych uwag pozwolą nam na udoskonalenie naszych kursów i dopasowanie się do Państwa preferencji. Prosimy ocenić szkolenie według poniższych kryteriów i zaznaczyć X w kwadracie przy przyznanej ocenie (1 to ocena najniższa, 5 – najwyższa).
SZKOLENIE
Jak ocenia Pan/Pani szkolenie w kontekście wartości prezentowanej wiedzy:
Uwagi:
Jak ocenia Pan/Pani szkolenie w kontekście wyboru metod szkoleniowych:
Uwagi:
Jak ocenia Pan/Pani szkolenie w kontekście użyteczności prezentowanej wiedzy:
Uwagi:
TRENER
Jak ocenia Pan/Pani pracę trenera pod względem znajomości tematu:
Uwagi:
Jak ocenia Pan/Pani pracę trenera pod względem umiejętności przekazywania wiedzy:
Uwagi:
Jak ocenia Pan/Pani pracę trenera pod względem umiejętności prezentacji:
Uwagi:
Jak ocenia Pan/Pani pracę trenera pod względem komunikatywności, utrzymania zainteresowania szkoleniem:
Uwagi:
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
Jak ocenia Pan/Pani materiały szkoleniowe pod wzgl. zawartości:
Uwagi:
Jak ocenia Pan/Pani materiały szkoleniowe pod względem jakości (układ, druk, czytelność itp.):
Uwagi:
ORGANIZACJA SZKOLENIA
Jak ocenia Pan/Pani organizację szkolenia pod względem pomieszczenia i sprzętu?:
Uwagi:
Jak ocenia Pan/Pani organizację szkolenia pod względem układu czasowego, długości sesji i przerw:
Uwagi:
INFORMACJE DODATKOWE
O naszych szkoleniach dowiedział się Pan/ Pani:
Uwagi:
Czy zamierza Pan/Pani uczestniczyć w innych szkoleniach organizowanych przez firmę T-Matic Grupa Computer Plus?:
Szczególnie interesują mnie szkolenia z zakresu:
Nazwy szkoleń:
* pola obowiązkowe
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*:

Więcej informacji na temat administratora i przetwarzaniu danych