Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Asystent ds. księgowości

Liczba godzin: 85 godzin lekcyjnych

Cena szkolenia: 4.200,00 zł (brutto) 

Data szkolenia

Cel szkolenia

Celem kursu jest wstępne praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod numerem 431101.

Kurs daje możliwość praktycznego przygotowania do prac biurowo–księgowych

Zakres szkolenia

I. Podstawy księgowości - 20 godz.

 • Podstawowe wiadomości z rachunkowości:
 •     środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia,
 •     konta bankowe,
 •     zasady funkcjonowania kont bilansowych i wynikowych oraz ustalania wyniku finansowego,
 •     typowe operacje gospodarcze:
 •     dokumentacja księgowa,
 •     błędy księgowe i ich poprawianie,
 •     podstawowe formy i techniki księgowości
 •     Podatki oraz zasady i tryb rozliczeń:
 •     podatek od osób prawnych,
 •     podatek od osób fizycznych,
 •     podatek VAT

II. Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej - 18 godz.

 • Prowadzenia kasy:
 •     ręcznego i automatycznego rozliczenia delegacji i pobranych zaliczek
 •     opisywania i segregowania dokumentów księgowych
 •     rozliczania umów cywilnoprawnych i fakturowania.

III. Obsługa urządzeń biurowych – 5 godz.

 • Zapoznanie z obsługą obsługa faksu
 • Obsługa kserokopiarki
 • Obsługa skanera
 • Obsługa bindownicy i termobindownicy

IV. Arkusz kalkulacyjny w praktyce - 18 godz.

 • poznanie podstawowych i zaawansowanych funkcji oraz narzędzi programu MS EXCEL
 • usprawnienie pracy w programie MS EXCEL
 • tworzenie arkuszy w oparciu o powiązane tabele danych, wykorzystanie wbudowanych funkcji logicznych i wyszukiwania do rozwiązywania typowych problemów z obszarów kadr i płac, księgowości (listy płac, wykorzystanie urlopów, zestawienia sprzedaży)
 • automatyzacja wprowadzania i edycji danych
 • zastosowanie funkcji finansowych (kredyty, amortyzacja, inwestycje) wbudowanych w Excel w codziennej pracy.
 • graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych)
 • import i eksport danych finansowych i księgowych

V. Komputerowe programy księgowe (Symfonia, CDN Optima) – 24 godz.

 • Omówienie zasad funkcjonowania programu finansowo-księgowego
 • Definiowanie podstawowych kartotek –kontrahentów, środków trwałych, urzędów, pracowników
 • Definiowanie kartoteki dokumentów księgowych
 • Wprowadzanie planu kont
 • Wprowadzanie bilansu otwarcia
 • Dekretacja dokumentów księgowych
 • Ustawienie schematów księgowań dla dokumentów
 • Dekretacja automatyczna dokumentów księgowych
 • Sprawdzanie poprawności księgowania wprowadzonych dekretów
 • Wydruk zestawień księgowych i rejestrów VAT
 • Zamknięcie miesiąca i roku
 • Przeglądanie i wydruki dokumentów

Odbiorcy

Kurs jest specjalnie przygotowany dla osób, które nie miały styczności z pracą w księgowości. Wprowadza w obszary niezbędnej wiedzy z zakresu rachunkowości oraz dokumentacji księgowej.

Informacje i zapisy: 85 74 89 155

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Malmeda 1

e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl