Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Asystentka zarządu

Czas trwania: 15 godzin lekcyjnych

Cena szkolenia: 2 200 zł (brutto)

Data szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności i kompetencji zawodowych Asystentek Zarządu, pod względem oczekiwań osób zarządzających firmą. Szkolenie odnosi się do ich funkcji. Ponadto Asystentka Zarządu powinna być świetnym organizatorem, strategiem i doskonale radzić sobie w nieoczekiwanych sytuacjach. W większości firm Asystentka Zarządu jest pierwszą osobą, z którą styka się klient, więc od jej profesjonalizmu zależy renoma firmy. Praca na stanowisku asystentki wiąże się przede wszystkim ze wspieraniem pracy całego zespołu, bądź poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Szkolenie prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowanych trenerów.

Zakres szkolenia:

 1.  Profesjonalna asystentka zarządu (8 godzin)
 • czytanie, segregowanie i przekazywanie przychodzącej oraz wychodzącej korespondencji
 • koordynowanie obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • zarządzanie dokumentacją elektroniczną
 • narzędzia do zarządzania obiegiem dokumentacji
 • tworzeniu i przepisywanie korespondencji
 • archiwizacja korespondencji i notatek
 • odbieranie telefonów i przekazywanie informacji dzwoniącym lub kierowaniu rozmów do odpowiednich pracowników
 • ustalanie dat spotkań przełożonych
 • witanie gości, upewnianie się, co do istoty sprawy, oraz zaprowadzanie gości do pracodawcy lub odpowiedniej osoby
 • dokonywanie rezerwacji i planowanie podróży służbowych
 • wyjazdy służbowe i przygotowywanie publicznych wystąpień
 • przygotowywanie korespondencji wychodzącej
 • savoir-vivre w podawaniu kawy i herbaty gościom
 • pilnowanie terminowości w załatwianiu bieżących spraw
 • przygotowywaniu materiałów i dokumentów związanych ze spotkaniami i wyjazdami
 • organizowaniu spotkań
 • uroczystości i przyjmowanie delegacji
 • standardy korespondencji – jak korespondować na wysokim poziomie treści i formy (vademecum + wzory + ćwiczenia). Zawieranie umów
 • dokumentowanie pracy organów kierujących firmą (rady nadzorczej, zarządu, kolegium), formy uchwał, decyzji, oświadczeń woli
 • funkcje asystenta w systemie nowoczesnego zarządzania jakością
 1. . Praktyczna obsługa programu MS Excel (7 godzin)
 • Omówienie możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego
 • Pojęcie kolumny, wiersza i komórki
 • Zasady adresowania komórek
 • Możliwości późniejszego wykorzystania adresów
 • Zasady wprowadzania danych do komórek
 • Wprowadzanie tekstu, danych liczbowych, dat, itp.
 • Możliwości formatowania komórek
 • Tworzenie tabeli
 • Wykorzystanie formuł i funkcji
 • Tworzenie wykresów
 • Wiadomości wstępne
 • Operacje na plikach (tworzenie nowego zeszytu, otwieranie istniejącego, zapisywanie go)
 • Poruszanie się po zeszycie
 • Zaznaczanie obszarów
 • Skalowanie wyświetlanego zeszytu
 • Wprowadzanie danych, kopiowanie, przenoszenie oraz edycja zawartości komórek, wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn, tworzenie wyrażeń, zastosowanie w prostych arkuszach
 • Formatowanie arkusza
 • Formatowanie czcionki
 • Sposoby wyświetlania liczb
 • Zmiana rozmiaru komórek
 • Nadawanie komórce koloru, rodzaju wypełnienia
 • Ukrywanie kolumn
 • Kopiowanie i przenoszenie komórek
 • Korzystanie z funkcji wbudowanych (funkcje matematyczne, daty i czasu)
 • Tworzenie serii danych
 • Przykłady wykorzystania w arkuszu
 • Tworzenie wykresu
 • Rodzaje wykresów
 • Modyfikacja i dodawanie nowych elementów wykresu

Odbiorcy

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych ponadpodstawowym wykorzystaniem możliwości komputera oraz możliwości jakie daje praca na stanowisku Asystentki Zarządu.
Szkolenie jest adresowane do osób pełniących w firmach rolę Asystentek Prezesów, Zarządu i Sekretarek w różnych działach strategicznych firm. Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera.

Informacje i zapisy: 85 74 89 155

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Malmeda 1

e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl