Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Autoryzacje

Potwierdzeniem naszego potencjału są certyfikaty jakości, które otrzymaliśmy od wielkich światowych producentów oprogramowania. Autoryzacje, jakie uzyskaliśmy stawiają nas w gronie realizatorów największych rozwiązań informatycznych.

Niewątpliwym naszym sukcesem, potwierdzającym jakość naszych usług szkoleniowych jest uzyskanie certyfikatu Autoryzowanego Ośrodka Szkoleniowego firmy Autodesk, producenta oprogramowania do wspomagania projektowania. Certyfikat ten zapewnia naszym klientom odbycie kursu według standardów firmy Autodesk, zaś dla nas stanowi potwierdzenie naszej jakości. Jako jedyni w regionie północno-wschodnim prowadzimy szkolenia autoryzowane w zakresie wspomagania projektowania.

Potwierdzeniem jakości naszych szkoleń graficznych jest uzyskanie statusu Autoryzowanego Partnera Corel. Uczestnikom szkoleń zapewniamy pracę na najnowszym oprogramowaniu Corel oraz oryginalny Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia, który jest najbardziej wiarygodnym, honorowanym na całym świecie dokumentem potwierdzającym znajomość tego oprogramowania.

Wysoka jakość naszych usług potwierdzona jest posiadanym certyfikatem PN-EN ISO 9001:2015-10 na usługi szkoleniowe. Jest on dowodem na to, iż realizowane przez nas działania są wykonywane solidnie, terminowo i charakteryzują się najwyższą jakością.

Posiadamy Akredytację Kuratorium Oświaty w Białymstoku (decyzja nr NP-454/1/1/06) na prowadzenie kształcenia ustawicznego.

Nasz ośrodek znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pod numerem 2.20/00015/2004.

Ośrodek Szkoleniowy Computer Plus Edukacja współpracuje w Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przez co świadczy na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmiotów podejmujących działalność gospodarczą usługi informacyjne.

Agencja zatrudnienia została wpisana pod numerem 8506 do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Data dokonania pierwszego wpisu do rejestru nastąpiła 5.07.2012r. Agencja zatrudnienia posiada certyfikat i zajmuję się Poradnictwem zawodowym.

Ośrodek Szkoleniowy Computer Plus Edukacja posiada Mobilne Laboratorium ECDL, dzięki czemu w naszym Ośrodku Szkoleniowym mogą odbywać się egzaminy Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.