Menu szybkiego dostępu

T-Matic Grupa Computer Plus. Powrót na stronę główną

Wpisz szukane hasło

Przetłumaczone przez BING

Autoryzacje

Potwierdzeniem naszego potencjału są certyfikaty jakości, które otrzymaliśmy od wielkich światowych producentów oprogramowania. Autoryzacje, jakie uzyskaliśmy stawiają nas w gronie realizatorów największych rozwiązań informatycznych.

Niewątpliwym naszym sukcesem, potwierdzającym jakość naszych usług szkoleniowych jest uzyskanie certyfikatu Autoryzowanego Ośrodka Szkoleniowego firmy Autodesk, producenta oprogramowania do wspomagania projektowania. Certyfikat ten zapewnia naszym klientom odbycie kursu według standardów firmy Autodesk, zaś dla nas stanowi potwierdzenie naszej jakości. Jako jedyni w regionie północno-wschodnim prowadzimy szkolenia autoryzowane w zakresie wspomagania projektowania.

Potwierdzeniem jakości naszych szkoleń graficznych jest uzyskanie statusu Autoryzowanego Partnera Corel. Uczestnikom szkoleń zapewniamy pracę na najnowszym oprogramowaniu Corel oraz oryginalny Międzynarodowy Certyfikat Ukończenia Szkolenia, który jest najbardziej wiarygodnym, honorowanym na całym świecie dokumentem potwierdzającym znajomość tego oprogramowania.

Wysoka jakość naszych usług potwierdzona jest posiadanym certyfikatem ISO 9001:2008 na usługi szkoleniowe. Jest on dowodem na to, iż realizowane przez nas działania są wykonywane solidnie, terminowo i charakteryzują się najwyższą jakością.

Posiadamy Akredytację Kuratorium Oświaty w Białymstoku (decyzja nr NP-454/1/06) na prowadzenie kształcenia ustawicznego.

Nasz ośrodek znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pod numerem 2.20/00015/2004.

Ośrodek Szkoleniowy Computer Plus Edukacja w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw świadczy na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmiotów podejmujących działalność gospodarczą usługi informacyjne.

Agencja zatrudnienia została wpisana pod numerem 8506 do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Data dokonania pierwszego wpisu do rejestru nastąpiła 5.07.2012r. Agencja zatrudnienia posiada certyfikat i zajmuję się Poradnictwem zawodowym.

Ośrodek Szkoleniowy Computer Plus Edukacja posiada Mobilne Laboratorium ECDL, dzięki czemu w naszym Ośrodku Szkoleniowym mogą odbywać się egzaminy Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Jesteśmy Akademią Edukacyjną i Partnerem egzaminacyjnym VCC. Vocational Competence Certificate (VCC) to system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji, w szczególności z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” (zakładającą dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu – New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – Select Competences.