Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Bądź Ekspertem - szkolenia certyfikowane AutoCAD

Firma T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. zaprasza uczniów białostockich szkół zawodowych do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach z zakresu programu AutoCAD realizowanych w ramach projektu „BĄDŹ EKSPERTEM – szkolenia certyfikowane AutoCAD”.
Projekt jest realizowany w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem projektu jest wzbogacenie kompetencji i umiejętności uczniów szkół zawodowych oraz zwiększenie ich szans w dostępie do certyfikowanych szkoleń a w perspektywie czasu atrakcyjnego zatrudnienia.

Uczestnicy projektu

W projekcie „BĄDŹ EKSPERTEM – szkolenia certyfikowane AutoCAD” mogą wziąć udział uczniowie białostockich szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym. Liczbę beneficjentów ostatecznych szacujemy na 120 osób.

Czego dotyczy projekt

Realizacja projektu będzie polegała na przeprowadzeniu bezpłatnych 28 godzinnych zajęć z programu AutoCAD służącego komputerowemu wspomaganiu projektowania. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych po 4 godziny lekcyjne dziennie.
Po zakończeniu realizacji szkoleń spośród 120 uczestników zostanie wybranych 12 najlepszych osób, które odbędą miesięczne praktyki zawodowe w podlaskich przedsiębiorstwach.

Co zapewniamy?

  • profesjonalne materiały szkoleniowe,
  • ogólnoświatowy certyfikat uczestnictwa,
  • zajęcia z wysoko wykwalifikowaną kadrą trenerską certyfikowaną przez AutoDesk
  • dwie przerwy, w tym jedna obiadowa,
  • ubezpieczenie NNW,
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie osobom spoza Białegostoku (na podstawie dostarczonych biletów).

Rejestracja

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do Biura Projektu osobiście bądź drogą pocztową.
Chęć uczestnictwa w projekcie można zgłosić również za pomocą rejestracji on-line dostępnej na stronie projektu www.computerplus.com.pl/ekspert Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Biurze Projektu:
T-Matic Grupa Computer Plus
ul. Waszyngtona 23, Białystok
pod numerem telefonu 085 74 89 181
lub na stronie internetowej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!