Menu szybkiego dostępu

Baza Usług Rozwojowych

Na wszystkie szkolenia z naszej oferty - pełny wykaz: www.computerplus.com.pl/szkolenia/oferta-szkolen - istnieje możliwość otrzymania dofinansowania w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim Przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe (np. szkolenia oraz kursy) wpisane do Bazy Usług Rozwojowych uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników. Program został wprowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - pomocy de minimis. 

Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych (wraz z wymaganymi załącznikami) rozpoczyna się 12.03.2019 r. od godz. 7:30 i kończy 18.03.2019 r. o godz. 15:30.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Im wcześniej dostarczą Państwo do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku formularze, tym większa szansa na otrzymanie dofinansowania.

Nabór dotyczy:

 • mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział (lub inną, prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracowników.

Możliwe poziomy dofinansowania:

 • dla pojedynczej usługi rozwojowej - dla jednego uczestnika projektu (pracownika):
  • do 5 000 PLN
  • do 80% kosztów usługi rozwojowej
 • na  osobę - do 5 000 PLN
 • na przedsiębiorstwo - do 25 000 PLN

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie w naborze: 2 400 000,00 PLN

Regulamin naboru wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych jest dostępny na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy: Nabór Nr PSFWP 1/2019

W razie pytań odnośnie Rejestru Usług Rozwojowych proszę o kontakt telefoniczny:

 • 85 74 89 155
 • 85 74 89 125
 • 85 74 89 132
 • 85 74 89 102

lub e-mailowy: szkolenia@computerplus.com.pl