Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Bazy danych MySQL

Liczba godzin: 20 godzin lekcyjnych 

Cena szkolenia: 990 zł (brutto)

Data szkolenia

Cel szkolenia

 • Nauczenie się zasad funkcjonowania aplikacji baz danych MySQL
 • Nauczenie się dobierania optymalnych rozwiązań przy tworzeniu internetowych baz danych MySQL
 • Nauczenie się myślenia programistycznego

Zakres szkolenia

 • Funkcje i formalizmy
 • Wielodostęp do bazy danych
 • Baza danych, system zarządzania bazami danych
 • Modele danych
 • Własności relacyjnych baz danych
 • Definicja danych w modelu relacyjnym i operowanie danymi
 • Integralność danych, porównanie modelu relacyjnego z innymi modelami klasycznymi modelami danych
 • Zarządzanie zapytaniami
 • Bezpieczeństwo bazy danych
 • Charakterystyka SZBD MySQL
 • Instalacja i konfiguracja serwera
 • Relacje bazodanowe - typy i opisy
 • Metodyka projektowania relacyjnych baz danych
 • Proces projektowania relacyjnych baz danych
 • Definiowanie tabel - wstępna lista tabel
 • Przypisywanie pól do tabel
 • Definiowanie kluczy
 • Sprawdzanie istniejącej struktury danych
 • Atrybuty pól
 • Definiowanie relacji
 • Budowa i podstawowe elementy języka SQL
 • Stosowanie operatorów teoriomnogościowych
 • Grupowanie wyników zapytania
 • Funkcje matematyczne SUM, MAX, MIN
 • Przedział czasowy, operowanie na dacie
 • Łączenie tabel
 • Filtrowanie zgrupowanych wyników, klauzula HAVING
 • Zapytania zagnieżdżone, podzapytania
 • Struktura polecenia CREATE, usuwanie pól danych
 • Polecenie do zmiany struktur danych ALTER
 • Struktura poleceń INSERT, UPDATE, DELETE
 • Polecenie RENAME
 • Polecenia administracyjne bazy danych na przykładzie SZBD MySQL

Odbiorcy

Szkolenie przeznaczone dla webmasterów i osób zainteresowanych tworzeniem nowoczesnych stron i aplikacji internetowych. Wymagana jest znajomość obsługi komputera i zagadnień związanych z Internetem.

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Malmeda 1

tel. 85 74 89 155
e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl