Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Business English

Czas trwania: 60 godzin dydaktycznych

Cena: 3.650,00 zł (brutto)

Data szkolenia

Założenia kursu

Nauka języka obcego często jest bardzo emocjonalnym i emocjonującym przeżyciem. Mówienie w języku obcym jest swego rodzaju ekspozycją, wystawieniem się na ocenę innych, nie wszyscy są na początku na to gotowi, stąd też lęk przed mówieniem. Zdobycie tej nowej kompetencji na poziomie postawy, czyli swobodnego posługiwania się językiem, wymaga często przepracowania własnego lęku przed oceną, popełnianiem błędów, pewnością i zaufaniem do siebie i swoich możliwości.

Zanim zaczniemy uczyć się nowych słówek i struktur gramatycznych, najpierw musimy się do tego przygotować, na poziomie własnych przekonań, wartości i tożsamości, temu właśnie służy coaching językowy prowadzony w języku polskim, który pozwala też spojrzeć na język z szerszej perspektywy, język jako tylko jeden z elementów skutecznej komunikacji.

Nauka języka obcego metodami coachingowymi to drugi etap, gdzie poznajemy słownictwo, gramatykę, wymowę, zaczynamy mówić w języku obcym lub chcemy mówić lepiej, etap ten to mentoring językowy z wykorzystaniem metod coachingowych.

Cel kursu

Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego biznesowego na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw. Kluczowym celem kursu jest praca na postawach, często w nauce języka obcego towarzyszą nam ograniczające przekonania, lęk przed oceną czy popełnianiem błędów, warto więc rozpocząć naukę od przyjrzenia się swojej postawie.

Często sama wiedza i umiejętności nie wystarczą, żeby posługiwać się językiem obcym, potrzebujemy czegoś więcej, pewności siebie, wiary i zaufania w swoje możliwości. Praca na postawach, praca na mocnych stronach to kluczowe założenia kursu, którego celem jest komunikatywne posługiwanie się językiem angielskim biznesowym, Business English.

Kurs obejmuje także pracę w oparciu o cztery podstawowe kompetencje językowe: mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji mówienia i słuchania, które są ze sobą nierozerwalnie połączone.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs jest skierowany do osób pracujących w środowisku biznesowym, które posługują się językiem angielskim na poziomie podstawowym, a chciałby wzbogacić swoje słownictwo i gramatykę o terminy i struktury w zakresie języka angielskiego biznesowego. Kurs ten przeznaczony jest również dla tych wszystkich, którzy uczyli się języka angielskiego przez wiele lat ale wciąż mają lęk przed mówieniem.

Formy pracy

 • Autorska metoda nauczania języków obcych – coaching językowy (www.coachingjezykowy.pl) oparta o proces grupowy,
 • kontrakt,
 • kontakt, tu i teraz,
 • mocne strony uczestników,
 • coaching grupowy,
 • uczenie przez doświadczenie,
 • action learning (studium przypadku, case studies, scenki, role plays, authentic materials).

Program kursu

Topics

Vocabulary Areas/Structure/Pronunciation

Functions

Company Structure

 • Job titles
 • Departments
 • Present Simple
 • Describing your job.
 • Describing your company.
 • Drawing an organigram.

Meetings

 • Vocabulary for organising meetings (minutes, secretary, chair, etc)
 • Phrases for meetings
 • Conditionals
 • Modals
 • Stating aims
 • Agreeing / Disagreeing
 • Giving opinions
 • Interrupting / Dealing with interruptions
 • Asking for clarification
 • etc.

Telephoning>

 • Phrases for telephoning
 • Politeness
 • Modals (Could I, Would you like to, etc)
 • Pron: Spelling names, addresses, etc
 • Requests
 • Offers
 • Complaining
 • Dealing with complaints
 • Making arrangements

Financial English

 • Talking about cash flow
 • Profit and loss accountants
 • Terminology of finance
 • Requests
 • Offers
 • Complaining
 • Dealing with complaints
 • Making arrangements

Socialising

 • Phrases for greetings, introductions, partings
 • Lexis for hobbies, interests, family
 • Levels of formality
 • Present simple
 • Question forms
 • Introducing yourself, Introducing Others,
 • Greetings, Saying Goodbye,
 • Talking about hobbies, interests, families

Employment/Job Applications

 • Lexis of working conditions-perks, benefits, holidays, salary, income, K, promotions, etc.
 • Comparatives
 • Lexis describing character - hard-working, a team player, a self-starter, etc.
 • Writing CVs and letters of application
 • Being interviewed and interviewing
 • Discussing advantages and disadvantages of candidates

E-business / the Internet

 • Internet vocabulary
 • IT vocabulary
 • Writing emails

Management

 • Question forms
 • Imperatives
 • Levels of formality in requests/orders
 • Talking about Total Quality Management
 • Talking about different management structures, philosophies
 • Role play - getting people to do things more or less politely

Business ethics

 • Modals
 • Lexis of corruption, rights, etc.
 • Talking about maternity rights, business and the environment

Marketing/Advertising

 • Marketing Lexis - brands, awareness campaign, etc
 • Talking about adverts they know - what is effective
 • Discussing marketing strategies - e.g. for famous brands
 • Task - design a campaign

Corporate Culture/Cross-cultural relations

 • Comparatives
 • Lexis to describe personality traits
 • Polite language
 • Describing the culture of a business/a national culture/regional culture
 • Talking about experiences of culture clash/misunderstanding
 • Talking about your ideal company culture
 • Practising polite language - greetings etc.

Negotiations

 • Conditionals
 • Request, Offers
 • Typical phrases; starting, making offers, refusing, accepting, asking for clarification, bargaining
 • Typical functions of negotiation: Requests, Offers, Refusal, Acceptance etc.

Describing Company History

 • Past tenses, Present Perfect
 • Key Lexis – (was) launched, was established
 • Talking about the history of your company/another company

Presentations

 • Language of presentations, OHP, slides, etc.: signalling language: dealing with questions
 • question forms
 • giving a presentation
 • handling questions
 • asking questions

Business Writing

 • Language of formal and informal letters
 • Language for CVs (experience, qualifications, etc)
 • Language for reports (if requested)
 • Writing letters, emails and faxes
 • Writing CVs, letters of application
 • Writing letters of complaint, enquiry, etc
 • Writing short reports

Informacje i zapisy: 85 74 89 155

e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl