Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Certyfikowane szkolenia AutoCAD dla nauczycieli

Firma T- Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. od 1 kwietnia 2012 r. rozpoczyna realizację projektu:

"Certyfikowane szkolenia AutoCAD dla nauczycieli"

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Czas realizacji projektu

01.04.2012 r. - 30.11.2012 r.

Obszar realizacji projektu

woj. podlaskie.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych, zaktualizowanie wiedzy w zakresie andragogiki oraz nowoczesnych technologii IT objętych projektem przez 30 nauczycieli/instruktorów kształcących na kierunkach budowlanych, drzewnych i meblarskich, maszynowych z województwa podlaskiego do 30.11.2012 r.

Beneficjenci

Projekt skierowany jest do 30 nauczycieli / instruktorów przedmiotów zawodowych z terenu województwa podlaskiego z czego 7 osób to nauczyciele/ instruktorzy z obszarów wiejskich kształcących z zakresu branży budowlanej, drzewnej, meblarskiej, maszynowej pracujących w szkolnictwie zawodowym.

Działania w ramach projektu

  • szkolenia z andragogiki (24 godz.)
  • szkolenia z AutoCADa (64 godz.)

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności
  • ciepły posiłek i przerwy kawowe
  • zwrot kosztów dojazdów

Wszystkie zajęcia w ramach projektu są bezpłatne!!!

Informacje i zapisy

Biuro Projektu:

T- Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o.
ul. Malmeda 1 , 15-440 Białystok
tel.85 74-89-155
fax.85 74-89-101

www.computerplus.com.pl

joanna.korycinska@computerplus.com.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!!!