Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Doskonalenie kadr - klucz do efektywnej pracy

Projekt  „Doskonalenie kadr – klucz do efektywnej pracy” był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt skierowanym był do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. podlaskiego.