Menu szybkiego dostępu

Wpisz szukane hasło

Grafik komputerowy multimediów

Liczba godzin: 108 godzin lekcyjnych

Cena szkolenia: 3.800,00 zł (brutto)  

Data szkolenia

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu wykształcenie umiejętności twórczego, samodzielnego i świadomego wykorzystania technik graficznych do realizacji projektów, zarówno w celach prywatnych, jak i w pracy zawodowej. Spotkania mają na celu przekazanie wiedzy, która pozwoli zrozumieć zagadnienia powstawania obrazu graficznego oraz swobodne posługiwanie się nim w projektowaniu wizualnym.

Zakres szkolenia

Program nauczania obejmuje praktyczne zastosowanie programów graficznych – Adobe Photoshop, Corel Draw, SwishMax, Adobe Flash, HTML, Adobe Premiere. W ramach zajęć uczestnicy poznają m.in. specyfikę grafiki rastrowej z użyciem programu Photoshop oraz grafiki wektorowej CorelDraw, tworzenia animacji - HTML, technologię Adobe Flash.

I. CorelDraw - nauka programu z ukierunkowaniem na przygotowanie grafiki i publikacji - 30 godzin

 • Wprowadzenie
 • Rysowanie, tekst, wypełnianie i efekty specjalne
 • Praca z tekstem
 • Przygotowanie projektów
 • Drukowanie

II. Adobe Photoshop - 30 godzin

 • Wprowadzenie do grafiki rastrowej
 • Ustawienia dokumentu
 • Formaty plików graficznych współpracujących z programem
 • Selekcja poszczególnych fragmentów obrazu cyfrowego
 • Łączenie obrazów
 • Warstwy
 • Korekcja kolorystyczna obrazu
 • Malowanie
 • Maski
 • Ścieżki i kształty
 • Tekst
 • Filtry i ich wykorzystanie
 • Przygotowanie materiałów do wydruku lub prezentacji w Internecie
 • Drukowanie do pliku
 • Retusz

III. Projektowanie graficzne z elementami tożsamości wizualnej - 24 godzin

 • Podstawowe wiadomości o projektowaniu i roli projektanta
 • Rola wrażliwości estetycznej
 • Kryteria percepcji sztuki.
 • Identyfikacja wizualna
 • Rodzaje znaków i symboli
 • Kompozycja
 • Barwa i kolor.
 • Typografia.
 • Analiza konkretnych prac graficznych i próba eliminacji błędów projektowych

IV. Technologia Adobe Flash - 24 godzin

 • Wprowadzenie do technologii Adobe Flash montażu filmowego
 • Wprowadzenie do cyfrowej obróbki obrazu
 • Podstawowe pojęcia i terminologia
 • Animacja
 • Baner internetowy przygotowany w postaci animowanego pliku SWF
 • Prezentacja multimedialna z wykorzystaniem technologii Adobe Flash

Odbiorcy

Szkolenie przeznaczone jest do osób, które pragną zdobyć zawód grafika komputerowego. Ponadto naszą ofertę kierujemy do osób, które już pracują w działach marketingu i reklamy, i które chcą podnieść swoje umiejętności oraz kompetencje.

Informacje i zapisy: 85 74 89 155

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Malmeda 1

e-mail: szkolenia@computerplus.com.pl